Giới thiệu

  1. Liên đoàn Võ thuật Nghệ An bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2021-2025

    31/03/2021 -  08:38

    Được thành lập từ năm 1993, sự xuất hiện của Liên đoàn Võ thuật Nghệ An là dấu mốc cho sự phát triển lâu dài của Võ thuật tỉnh nhà. Hiện nay, tại Nghệ An có tổng cộng 75 CLB các môn phái. Trong đó có 27 CLB Cổ truyền, 29 CLB Karatedo, 8 CLB Taekwondo, 6 CLB Boxing và 5 CLB Kick-Boxing với hàng trăm hội viên.


0868.220.404